Складовете на Кудоглу стават жилищна сграда
Проектът на инвеститора Р.И.П.А. ООД мина през Националния институт за недвижимо наследство с редица забележки
19:07, 10.04.20182572 пъти

От Мария Луцова 

Складовете на големия дарител Димитър Кудоглу да се превърнат в жилищна сграда с магазини и подземни гаражи предвижда предвиждат инвеститорите от Р.И.П.А. ООД.

Проектът за сградите архитектурно-строителни паметници на културата е преминал през цедката на експертите от  Националния институт за недвижимо културно наследство. 

В идейната фаза на инвестиционния проект  са заложени също консервация и реставрация на съществуващите четириетажни сгради. За изготвянето на техническия проект инвеститорите трябва да спазят редица допълнителни изисквания, за да има шанс да реализират идеите си. 

От Института са поискали план за допълнителното укрепване на сградата, за да бъдат подсигурени фасадите на складовете при изкопните работи на подземните нива.  В бъдещия проект трябва да бъде представен план за организация на стоителството, който да уточнява етапността на демонтажните работи и на цялото строителство, за да може да се гарантира опазването на съществуващите елементи от сградите, каза пред PlovdivTime директорът на НИНКН арх. Красимир Тодоров. 

Експертите имат забележки и по отношение на консервационно-реставрационните работи по фасадите. Те са поискали в документацията ясно да бъде упоменат ангажиментът да се съхрани оригиналното оформление на уличните фасади, носители на архитектурно-пластичната декорация. Същото важи и за вътрешната част на фасадите. 

В технологичната част по консервационно-реставрационните работи имаме забележки по решенията, материалите и технологиите, които ще се използват.  Изискването ни е те да са адекватни на оригиналната субстанция, каза арх. Тодоров. 

Той допълни, че експертите са изискали изследване за визуалната връзка на сградите с прилежащите улици заради предвиденото надстрояване, което е заложено в проекта с одобрен Подробен устройствен план още от 2006 г. Заради това надстрояване в техническия проект трябва да бъдат приложени допълнителни изследвания. 

Последната забележка към Р.И.П.А. е изкопните работи да се извършват под наблюдение на археолози. 

На базата на идейния проект инвеститорите вече могат да подготвят технически и отново ще трябва да го съгласуват с НИНКН. Той трябва да бъде съобразен и със забележките на експертите. 

Емблематичните тютюневи складове, дарени от Димитър Кудоглу, за да подпомогнат дейността на Дома на благотворителността и народното здраве, се запалиха и почти напълно изгоряха на 20 август 2016 г. Оттогава до днес те стоят изкорубени от стихията и единствените действия, предприети от собствениците, бяха да бъдат укрепени през миналата година. 

Коментари от FACEBOOK