Уникален надпис - част от императорско писмо, откриха археолози в Пловдив

  • от Мария Луцова
  • 13:43, 04.10.2019

Мраморна плоча с надпис на старогръцки, запазен в осем реда, откри археологическият екип на Мая Мартинова-Кютова и Биляна Груева-Здравчева по време на разкопките в Северната част на Форума. Надписът е част от императорско писмо, което е било изложено в северната, най-представителна част на градския площад на Филипопол, за да стане достояние на всички граждани. То е написано в отговор на молба от името на града или от Койнона (Съюза на тракийските градове).

От текста разбираме, че то е написано в отговор на конкретен казус, за който са изпратени двама пратеници римски граждани при императора. Поради липса на цялостния текст казусът не е ясен, но се споменава глоба, който трябва да бъде изплатена. В края на текста са описани заслугите на виден гражданин, който ще плати глобата.

По характерните палеографски особености на буквите надписът се датира в края на II - нач. III в. сл. Хр. За съжаление името на императора не е запазено. Надписът е разчетен от нашия съгражданин , епиграфа Николай Шаранков.

Надписът има голямо значение за историята на Филипопол през римската епоха и индиректно за обществените сгради в северната страна на Агората (Форума). Новооткритият надпис допълва мраморната поредица от над двадесет надписа, четири от тях от постаменти на императорски статуи, открити на обект Форум-север, които са писаната история на обекта с изключително висока научна стойност. През 2012 година бяха открити част от бронзова глава и пръсти на императорска статуя.

Вече втори месец се извършват археологически разкопки в северната част на Форума от екип с ръководители Мая Мартинова-Кютова и Биляна Груева-Здравчева. Това е терена на частния имот, който Община Пловдив закупи, за да се завърши археологическото проучване на целия обект и да се пристъпи към изработването на проект за експониране на археологическите структури. Обектът е с обща площ от около 2 дка и обхваща част от ареата ( откритото площадно пространство) , северния портик, два от магазините от източната редица, Одеона ( Булевтерион), Градската библиотека и новоразкритата обществена сграда , ситуирана в центъра на архитектурния ансамбъл. Северозападният ъгъл е зает от Сградата на съкровищата.

 Фотографии: Мария Луцова