Избраните културни събития по програма “Наследство“ сключват договори с промяна на срокове

  • от Мария Луцова
  • 14:45, 29.04.2020

Адвокати ще търсят варианти за изготвянето на договори с  организаторите на събития, спечелили финансиране по отворена покана Наследство, в които да има клауза за промяна на сроковете. Това е резултатът от проведените консултации между  председателите на групи в Общинския съвет и местната администрация. 

Заместник-кметът Илия Кирчев е изразил опасения, че след като има коронавирус и не работят ресторантите, няма да има никакъв икономически ефект и ползи за бизнеса от провеждането на тези събития.  С този аргумент финансистът е оправдал несключването на договори с избраните творци, което се бави от февруари месец.

Съветниците от повечето групи в Общинския съвет са се обединили около тезата договори все пак да бъдат сключени, но с клауза за предоговаряне на сроковете на събитията, в случай че не могат да бъдат проведени през тази година.

Директорът на фондация "Пловдив 2019" Кирил Велчев е подчертал, че ситуацията е много деликатна, защото културния сектор е първият ударен от кризата заради коронавирус инфекцията и най-вероятно последен ще се върне към нормален ритъм.  Деликатното било, че при финансирането има авансови плащания, свързани с дейности преди самото събитие, а събитие може да няма. В същото време договорите били с фиксирани срокове.  

Заместник-кметът Пламен Панов пък е заявил, че е на противоположна позиция, защото разсъждава от гледната точка на хората на изкуството. Той изразил мнение, че не трябва да бъде прекратявана програмата.

Зад тази позиция са застанали и Съюз за Пловдив, БСП, Демократична България и Кауза за Пловдив.