Българско изобретение в областта на онкоимунологията получи номинация
Доц. Влади Манев се състезава с иновативния метод за отличието „Изобретател на годината”
18:05, 27.11.20171754 пъти

Българско изобретение в областта на онкоимунологията бе сред номинираните от Националното патентно ведомство в категория „Химия и биотехнологии”.

С писмо на Председателя на Националното патентно ведомство с  Изх.№92-00-1348 /27.09.2017  патентът за  изобретение „Метод за обработка на кръв от карциномно болни със центрофужна плазмафереза" на доц.Влади Манев в областта на онкоимунологията бе сред номинираните в категория „Химия и биотехнологии” за наградите „Изобретател на годината” 2017.

Методът дава възможност за обработване на кръв от карциномно болни с центрофужна плазмафереза, като утаените кръвни формени елементи се обработват по специална технология.

Изолираните Т-лимфоцити след промиването възстановяват функционалната си активност и се намалява инхибиращия ефект на карциноембрионалния антиген. На достъпен език това означава, че при внедряването в практиката патентът е с предназначение за:

1. Деблокиране  противотуморния имунитет.                                                                              

2. Създаване условия за клинично приложение на регистрирани в света над 108 патента за противоракови ваксини за  различна локализация и разработените най-съвременни клетъчни имунологични методи за  имунобиологична терапия на рака.

Тяхното внедряване в света се бави вече няколко десетилетия поради блокиране на противотуморния имунитет и свързаната с това ниска ефективност /под 5%/ на имунобиологичните средства и методи .                                                

3.Възможност за намаляване специфични характеристики на тумора за злокачественост:Метастатичен капацитет и риска от рецидиви на болестта.Те  настъпват  месеци или няколко години дори след .успешна химиотерапия.

4.Намаляване риска от възникване на противопоказания за провеждане на лечението или спиране  курса на химиотерапия.

Средствата  и методитe за терапия в съвременната онкология са подчинени на концепцията,че злокачествената клетка може да бъде убита основно чрез  химически и  физически средства и методи. Това се оказа почти невъзможно или с недостатъчна ефективност.

При апробиране и внедряване на патента, който бе сред номинираните за 2017 г. в категория „Химия и биотехнологии” ще се създадат предпоставки да се реализира  принципно нов подход с  нова философия в терапията на злокачествените тумори за повишаване ефективността на терапията чрез ограничаване и намаляване основните характеристики за злокачественост и се повиши в необходимата достатъчност ефективността на имунобиологичната терапия без да се противопоставя на конвенционалната терапия на злокачествените тумори.

Ежегодно в България умират около 18 000 човека от рак. Ако бъде внедрен патентът на доц. Манев, поне на половината от тези болни може да се даде втори шанс за живот. В случай, че държавата и бизнесът съдействат и подпомогнат внедряването на патента.

Така България би получила шанса да стане водеща дестинация за Европа в медицински и здравен туризъм за възстановяване на онкоболни след химеотерапия.

Доц. Манев призовава Парламентарната комисия по здравеопазване и Министерството на здравеопазването/МЗ/ да се обсъди вече внесеното предложение и да се спомогне за вземане на решение за действени мерки.

Очаква се да се обсъдят с участието в работния процес на всички парламентарно представени политически сили и се вземе надпартийно решение на практически  важни  за страната и прогреса на  здравеопазването ни по поставените неотложни  въпроси когато  има признат  патент на български учени в областа на стратегически  важно за страната направление, каквото е онкологията.

Според експертите и комисаря по здравеопазване ЕС в България има най-висока смъртност от злокачествени заболявания. У нас обаче липсва специализирана медицинска  структура и медицинско направление  за  имунобиологична терапия на рака.

Онкологията е океан от проблеми. Затова всеки регистриран принос и дори най-малката възможност, да е „капка в морето” и ако има  най-малък шанс да се направи нещо повече за онкоболните, следва да се помага на всички нива и се съдейства от цялото общество и държава.

Време е да започнем да мислим не само за себе си, да правим нещо за България, не за партиите си,а за другите и първо за най-тежко болните и най-страдащите.Тогава всеки от нас ще може да живее по-спокойно и по-достойно като човек и българин, призовава доц. Манев.

Коментари от FACEBOOK